Vyberte stránku

Zajišťujeme práce v celém spektru oboru geodézie,
naší předností je odbornost a především kvalita za rozumnou cenu dodaná v krátkém čase.

Kontakt

Zajišťujeme práce v celém spektru oboru geodézie,
naší předností je odbornost a především kvalita za rozumnou cenu dodaná v krátkém čase.

Kontakt

Zajišťujeme práce v celém spektru oboru geodézie,
naší předností je odbornost a především kvalita za rozumnou cenu dodaná v krátkém čase.

Kontakt

Zajišťujeme práce v celém spektru oboru geodézie,
naší předností je odbornost a především kvalita za rozumnou cenu dodaná v krátkém čase.

Kontakt

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 • Vytyčování staveb
 • Měření a zjišťování deformací staveb i terénu
 • Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
 • Zaměření interiérů i exteriérů staveb a vyhotovení stavebních výkresů
 • Zaměřování památkových objektů
 • Důlní měřické práce
 • Záborové elaboráty

MAPOVÁNÍ

 • Geodetické zaměření pro projekt (účelové mapování)
 • Digitální technické mapy měst a obcí
 • Základní mapy závodů
 • Zaměřování podzemních prostor

DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU (DMT)

 • Znázornění terénu vrstevnicemi nebo barevnou hypsometrií
 • Příčné a podélné řezy terénem
 • Výpočty kubatur a ploch
 • 3D pohledy na terén

PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Geometrické plány pro:
  • vyznačení budovy
  • vyznačení věcného břemene
 • Vytyčení hranic pozemků
 • Zjišťování informací z katastru nemovitostí

GEO profi spol. s r.o. Hudcova 76, 612 00 Brno

NAPIŠTE NÁM

6 + 15 =