Vyberte stránku

Hlinky č.o.98

Projekt Popis

Na základě požadavků objednatele bylo provedeno geodetické zaměření nemovitosti Hlinky č.o.98. Toto zaměření se mělo stát podkladem žádosti o zrušení prohlášení domu za kulturní památku.

V požadavcích bylo zaměření interiérů budovy, v tomto případě 1.NP, 2.NP a půdní prostory, dále prostory sklepů o rozloze téměř 300 m2 a vyhotovení pohledů na čelní i zadní fasádu.

Pro zaměření všech interiérů byla použita polární metoda, neboť objekt z 90% postrádal pravoúhlost a detaily byly doměřeny pásmem. Geodetické metody byly použity i pro zaměření fasád. Národní památkový ústav vyžadoval v dokumentaci detailní zaměření fasád včetně zakreslení kanelování dříků pilastrů, ornamentální řešení hlavic pilastrů, bosáž fasády, postamenty pod sokly pilastrů, festony nad okny, konzoly nesoucí hlavní římsu i zubořez pod hlavní římsou. Detaily architektonických prvků byly doplněny z digitálních fotografií, které byly natransformovány pomocí identických prvků.

Projekt Detail

Klient Hlinky č.o.98
Datum 2004
Služby geodetické zaměření nemovitosti
Web 

PROJEKT

Na základě požadavků objednatele bylo provedeno geodetické zaměření nemovitosti Hlinky č.o.98. Toto zaměření se mělo stát podkladem žádosti o zrušení prohlášení domu za kulturní památku.

PROJEKT

Pro zaměření všech interiérů byla použita polární metoda, neboť objekt z 90% postrádal pravoúhlost a detaily byly doměřeny pásmem. Geodetické metody byly použity i pro zaměření fasád. Národní památkový ústav vyžadoval v dokumentaci detailní zaměření fasád včetně zakreslení kanelování dříků pilastrů, ornamentální řešení hlavic pilastrů, bosáž fasády, postamenty pod sokly pilastrů, festony nad okny, konzoly nesoucí hlavní římsu i zubořez pod hlavní římsou. Detaily architektonických prvků byly doplněny z digitálních fotografií, které byly natransformovány pomocí identických prvků.

Máte dotazy a nejasnosti?

Rádi Vám poskytneme podrobné informace.